Geld doorgeven

Tarieven

Een coachingstraject bestaat uit een aantal sessies van gemiddeld een uur per keer. Voorafgaand aan het coachingstraject vindt er een oriëntatie / intakegesprek plaats. Dit gesprek is bedoelt om nader kennis te maken en om te onderzoeken hoe een op jou afgestemd coaching traject als wegwijzer weer richting aan je eigen leven en/of werk kan geven. Er worden geen kosten voor het oriëntatie / intakegesprek in rekening gebracht.
Euro Tarieven Gerda2 | Gedachtenknoop | Psychosociaal Therapeut
Tarief oriëntatiegesprek
€0,00
Tarief voor een coaching­gesprek
€85,00
Tarieven zijn inclusief BTW.
Voor bedrijven gelden andere tarieven.


Via uw werkgever:
 Vaak reserveert je werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachingstraject.

Via de Arbo-dienst van je bedrijf: bijvoorbeeld in het kader van Burn-Out preventie. Hiervoor kun je contact opnemen met je bedrijfsarts.

Via de ziektekostenverzekering: Coaching valt niet onder de ziektekostenverzekering en wordt daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Toch zijn er steeds meer zorgverzekeraars, die de resultaten erkennen van effectieve coaching. Ik adviseer je daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij je ziektekostenverzekeraar.

Als de kosten door jezelf moeten worden voldaan, is het soms mogelijk om een regeling te treffen met je werkgever, sociale dienst of uitkerende instantie. Kosten voor coaching zijn belastingaftrekbaar.

Wanneer een afspraak minimaal 24 uur van te voren wordt afgezegd, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht.

Als professionele coach kan ik op geen enkele mogelijke wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verloop van het coaching traject. Elk individu is zelf verantwoordelijk voor de voortgang tijdens het traject en de behaalde resultaten.

Gerda Stasse Psychosociaal Therapeut.